Stichting Vleermuisbunker

Adriaan Pauwstraat 8
2242 LT Wassenaar
Rabobank 1138.21.808
KvK 27336344
BESTUUR
voorzitter
C.N.J. Neisingh
070-5111694
secretaris
A.T.S. Claassen
070-3506393
penningmeester
K.G. van der Poel
070-5117186
bestuurslid
R. van Lit
070-5144789