Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag

Stacks Image 385
flexible
1. Inleiding

Aan de Noordzeekust, tussen Katwijk in het noorden en Scheveningen in het zuiden, ligt in Wassenaar aan het Wassenaarse Slag een Duitse stelling uit de Tweede Wereldoorlog. Deze verzameling bunkers en gangen is één van de betrekkelijk weinige complexen die nog in hun samenhang aanwezig zijn.

2 Het Duitse operationele concept
2.1. Eerste fase (1940)
De Duitsers vallen op 10 mei 1940 Nederland binnen en stoten door naar het centrum van het land. Tegelijkertijd verschijnen ook door de lucht aangevoerde Duitse troepen aan het Wassenaarse Slag, op weg naar het Vliegveld Valkenburg, dat zij evenwel niet op de Nederlandse troepen kunnen veroveren. Na de capitulatie van de Nederlandse troepen (15 mei 1940) trekken de Duitsers door het gehele land op naar de kust. Ons land ligt niet in het hoofdoperatietoneel; dat bevindt zich in Noord-Frankrijk, zodat de hoofdmacht van het Duitse leger naar het zuiden afzwenkt.