Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag

Nadat twee eerdere pogingen mislukt zijn, landen in de nacht van 27 op 28 februari 1944 zes Franse commando’s onder bevel van kapitein Charles Trépel op het Wassenaarse strand, bij paal 91, ten noorden van het Wassenaarse Slag. Daar is de verdediging van de Duitsers erg zwak. De groene baretten moeten een verkenning landinwaarts uitvoeren (Operation Premium, zie kaart). Aan het einde van de nacht moeten de commando’s weer inschepen op het Engelse schip, dat hen aangevoerd heeft.
Helaas krijgt de Duitse kustbewaking lucht van de activiteiten op het strand en komt in actie. Het op zee wachtende Britse marinepersoneel ziet hoe vanuit het noorden (de Katwijkse kant) rode en vervolgens groene vuurpijlen in de lucht geschoten worden, later gevolgd (“bevestigd”?) door witte vuurpijlen van de locatie Wassenaarse Slag.
Stacks Image 439

Kaart van het gebied, direct ten noorden van Widerstandsnest 37H.
Bron: Het Drama bij het Wassenaarse Slag

Stacks Image 446
Rapport van de Duitse Inlichtingendienst, gedateerd 1 maart 1944. Bron: Bundes- Militärarchiv, Freiburg
Zijn de Fransen op struikeldraadlichtseinen gestoten en proberen zij zich in veiligheid te stellen? Heeft een wachtpost iets gehoord of gezien en alarm geslagen? Of heeft een post in het noorden de Motor Torpedoboot (MTB) op zee waargenomen? Vanuit zee wordt door het marinepersoneel niet gereageerd en slechts toegekeken. Er klinkt gegil, gevolgd door gekerm. Men ziet een Duitse patrouille met zaklantaarns naar de landingsplaats gaan. Enkele uren later is het stil. Op het afgesproken tijdstip, aan het einde van de lange nacht, komen de Franse commando’s niet opdagen en vertrekt de MTB weer vóór de ochtendschemering terug naar Engeland.
Aan de Engelse kant blijft het gissen naar wat er gebeurd is. De volgende dag is er storm en is het weer dus te slecht om de Fransen per boot op te halen. Aan Duitse kant echter gebeurt wel het een en ander. In de ochtend van 29 februari, dus de volgende nacht, wordt de bezetting van Stützpunkt XXXVIIH – wat nu de vleermuisbunkers zijn - gealarmeerd door geroep op zee. Enige tijd later ontdekken de Duitse militairen een omgeslagen rubberboot, die naar het strand drijft en waar zich drie ontzielde lichamen bij bevinden. Kennelijk is de dood nog maar net ingetreden, want de Duitsers proberen nog dedrenkelingen te reanimeren. Een vierde lichaam spoelt later op de dag aan. In de volgende dagen spoelen ten zuiden van het Wassenaarse Slag nog twee lichamen aan. De actie heeft de zes Fransen het leven gekost.