Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag

Stichting Vleermuisbunker Wassenaar

RSIN
27336344
Het beloningsbeleid
De stichting telt uitsluitend vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid of vrijwilligersvergoedingen.
De stichting heeft ten doel
1. het behoud en herstel van de vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag

2. het bevorderen van het behoud en herstel van de Atlantikwall en haar onderdelen in Wassenaar en de regio daaromheen en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het behouden en cultiveren van:
  1. de cultuur-historische betekenis van die bunker;
  2. de natuurwetenschappelijke betekenis van die bunker en directe omgeving;
  3. de educatieve betekenis van die bunker, met name voor jongeren;
  4. de recreatief-economische betekenis van die bunker.
ANBI Beleidsplan 2016
Stacks Image 4332