Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag

Het belang van de vleermuisbunker te Wassenaar

Aan het Wassenaarse Slag staat de zogeheten vleermuisbunker, eigendom van Staatsbosbeheer, SBB, die tot de zomer van 2007 voor het publiek toegankelijk was. Het is eigenlijk een bunkercomplex, een aantal bunkers van verschillende aard, verbonden door een stelsel van gangen. Gedurende enkele tientallen jaren was de vleermuisbunker opengesteld voor bezoekers, die door vrijwilligers in groepjes werden rondgeleid door het complex en daarbij uitleg kregen. Gezien de staat van de bunker heeft SBB in 2007 besloten het complex te sluiten voor het publiek. SBB heeft vooralsnog geen budget voor het noodzakelijke herstel van de bunker beschikbaar en is daarom gedwongen het complex voor onbepaalde tijd gesloten te houden.

De bunker is deel van de Atlantikwall en heeft daarom cultuur-historische waarde. Om die reden alleen al is het de moeite waard de bunker, zoveel mogelijk in de originele staat, te behouden. De gemeente Wassenaar heeft dit erkend en heeft het voornemen de bunker tot gemeentelijk monument te verklaren. Tevens is de bunker het toneel van het Drama van Wassenaar, de heldhaftige infiltratie door Franse commando’s in 1944, die jaarlijks ter plekke wordt herdacht.

De bunker is ook verblijfplaats van vleermuizen, in het bijzonder van de zeldzame Meervleermuis. Voor deze vleermuis is de bunker een van de meest belangrijke winterverblijfplaatsen in Europa en essentieel voor het voortbestaan van deze soort in noordelijk Nederland.