Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag

De Stichting Vleermuisbunker Wassenaar ijvert voor herstel, behoud en openstelling van markante bunkers in Wassenaar. De vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag staat bekend om haar betekenis voor de natuur, cultuurhistorie, recreatie en educatie. Als vrij gaaf onderdeel van de Atlantikwall, de verdedigingslinie van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog, is de bunker van cultureel-historische betekenis. Dat geldt ook de plaats waar zij ligt: het Wassenaarse Slag waar zich in 1944 het Drama van Wassenaar afspeelde, de mislukte infiltratie van Franse commando’s.

Het bunkercomplex Rijksdorp laat zien hoe elementen van de Tweede Wereldoorlog in latere jaren gebruikt werden voor de Koude Oorlog.
flexible
In deze complexen organiseert Staatsbosbeheer rondleidingen. De Vleermuisbunker biedt een verblijfplaats voor zeker vijf vleermuissoorten waaronder de zeldzame meervleermuis – voor de meervleermuis vormt de bunker een van de meest belangrijke verblijfplaatsen in noordwest Europa. Ook in Rijksdorp brengt een omvangrijke vleermuispopulatie de winter door.