Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag


DEZE WEBSITE GAAT PER 31 MAART 2019 SLUITEN

BEZOEK ONZE NIEUWE SITE:
https://www.bunkersinwassenaar.nl/
 
 
 
De Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar werd opgericht in januari 2009, met als hoofddoel het herstellen en weer toegankelijk maken van de zgn. Vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag.
Een van de doelen van deze stichting was het ontwikkelen en onderhouden van deze website. Na het afronden van het herstel van de Vleermuisbunker in 2016 kon de aandacht van de stichting zich op andere objecten richten, zoals het bunkercomplex Rijksdorp. Voor beschermings- en veiligheidsmaatregelen zijn daar al initiatieven ontplooid. De naam
Stichting Vleermuisbunker Wassenaar is inmiddels te beperkt gebleken; de vlag dekt maar een deel van de lading. Bovendien legt de naam te veel de nadruk op de vleermuis, terwijl in de werkzaamheden van de stichting dit zoogdier een ondergeschikte rol speelt.
Om bovengenoemde redenen heeft het bestuur besloten om tot naamswijziging over te gaan en een nieuwe website in het leven te roepen. De nieuwe naam is
Stichting Bunkers in Wassenaar. En de website: https://www.bunkersinwassenaar.nl/